WeCareIT

Info

Här hittar du info gällande bytet av dokumentationssystem.

Rapportera ett problem?

Klicka på länken nedan

Behöver du direkthjälp?

Ring Natalie på WeCareIT

Logga in

Här loggar du in på WeCareIT

Grundutbildning WeCareIT

PIN för samtliga videos är 0000

Video 1: Grundstruktur

PIN: 0000

Video 2: Funktion - Hänt sen sist

PIN: 0000

Video 3: Funktion - Anteckningar

Socialdok, arbetsmaterial. PIN: 0000

Video 4: Funktion - Brukarvyn

PIN: 0000

Video 5: Funktion - Lösenord

PIN: 0000

Video 6: Funktion - Avvikelser

PIN: 0000

Video 7: Funktion - Min sida (profil mm)

PIN: 0000

Video 8: Funktion - Förhållningssätt

PIN: 0000

Video 9: Funktion - Genomförandeplan

PIN: 0000