om oss

Vad vi erbjuder

Åbykulle erbjuder socialterapeutiskt boende och daglig verksamhet för vuxna med funktionsnedsättning. Åbykulle har individanpassade lösningar för personer § LSS personkrets 1 med en intellektuell funktionsnedsättning, autism eller autismliknande tillstånd, komplexa beteenden och stora omvårdnadsbehov. Åbykulle vänder sig till individer som är i behov av en småskalig individanpassad helhetslösning i en skyddad och harmonisk miljö.

VÅRA VÄRDERINGAR

Människan
Hos Åbykulle står människan i centrum. Vi tillhandahåller goda levnadsvillkor för personer med stora stödbehov och vi skapar ett utrymme som saknas i det övriga samhället. Genom ett bemötande som ser och respekterar det unika i varje människa skall alla få stimulans att utveckla sina färdigheter och utforma en kvalitativ och individuell livsväg. Meningsfullhet och skapande är centralt i boende och på arbetet. Empatisk tålamod och aktning för den enskildes liv är ett stöd som får individer att växa.


Helheten
Att vara i ett sammanhang där man känner sig hemma ger stöd och glädje över att vara den man är. En sund gemenskap skapar förutsättning för utveckling. Samvaro ger även utmaningar som är värdefulla för ett livslångt lärande.
Människan samverkar med omgivningen. Tillgång till ett kvalitativt landskap och boende, näring, levnadsrytmer och kultur som en helhet ger livskvalitet och stöd att utvecklas.

prata med oss

Undrar du över något? Tveka inte att kontakta oss så besvarar vi dina frågor.