INDIVIDEN I FOKUS

Det är i det lilla som det stora sker

LSS-boenden och daglig verksamhet

Vi erbjuder socialterapeutiskt boende och daglig verksamhet för vuxna med funktionsnedsättning. Åbykulle har individanpassade lösningar för personer § LSS personkrets 1 med en intellektuell funktionsnedsättning, autism eller autismliknande tillstånd och stora omvårdnadsbehov.

Åbykulle vänder sig till individer som är i behov av en småskalig helhetslösning i en skyddad miljö.

Boende

Åbykulle är en plats för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och stora omvårdnadsbehov. Åbykulle riktar sig till personer med stort stödbehov och utmanande beteende. Bostäderna är uppbyggda i små enheter som är anpassade till det individuella behovet.

Daglig verksamhet

Den daglig verksamheten är anpassad för personer med stor känslighet och behov av individuella lösningar. Verksamheten har stora utrymmen, individuella arbetsrum, verkstäder och aktivitetstorg för brukare med särskilda behov, varierande arbetsförmåga och dagsform.

prata med oss

Undrar du över något? Tveka inte att kontakta oss så besvarar vi dina frågor.