Välkommen

Vi erbjuder socialterapeutiskt boende och daglig verksamhet för vuxna med funktionsnedsättning. Åbykulle har individanpassade lösningar för personer § LSS personkrets 1 med autism, utvecklingsstörning, problemskapande beteenden och stora omvårdnadsbehov. Åbykulle vänder sig till individer som är i behov av en småskalig helhetslösning i en skyddad miljö.