Allas rätt till kommunikation

Bild1

Alla har rätt att få och kunna kommunicera. Kommunikation är ett brett begrepp och innebär mycket mer än det talande språket. Många individer med utmanande beteende har nedsatt kommunikativ förmåga, vilket leder till svårigheter att utrycka sig.  När individen ges förutsättningar för att uttrycka sig minskar förekomsten av utmanande beteende.

Åbykulle ger alla individer möjlighet till att vidareutveckla sin kommunikation och bibehålla det man arbetat upp. Vi är kreativa och finner lösningar.

På Åbykulles lokaler på Valåker finns ett  ”AKK rum”. AKK är en samlingsterm för insatser som avser att förbättra en människas möjligheter att kommunicera. AKK står för Alternativ och Kompletterande Kommunikation och innebär att man kompletterar eller ersätter ett bristfälligt tal eller språk. Förutom uttryckssätt som kroppsspråk och gester (ibland kallade naturliga AKK-former), finns specifika AKK-former som tecken, bilder, symboler och ord. AKK är inte bara till för den som har en funktionsnedsättning, utan också för omgivningen.

20201210_093853 (1)

I Åbykulles AKK rum finns allt material som behövs för att skapa kommunikationshjälpmedel för individen. Det ska vara ett rum som motiverar, inspirerar och väcker kreativiteten. Rummet kan användas av både individen och medarbetaren. Rummet är öppet varje arbetsdag.