Om Åbykulle

GlaskonstÅbykulle är ett socialterapeutisk boende och daglig verksamhet för vuxna med funktionsnedsättning.
Verksamheten erbjuder individanpassade lösningar för personer § LSS personkrets 1 med autism, utvecklingsstörning, problemskapande beteenden och stora omvårdnadsbehov.
Åbykulle vänder sig till individer som är i behov av en småskalig helhetslösning i en skyddad miljö.
Inriktningen bygger på socialterapi och neuropsykiatri.
Med individen i centrum vill Åbykulle i samverkan med anhöriga och placerande kommun etablera en fullvärdig livssituation med boende och daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättning.

Våra värderingar

Människan
I Åbykulle står vårdtagaren i centrum. Vi skall tillhandahålla goda levnadsvillkår för personer med stora stödbehov och skapa ett utrymme som saknas i det övriga samhället. Genom ett bemötande som ser och respekterar det unika i varje människa skall alla få stimulans att utveckla sina färdigheter och utforma en kvalitativ och individuell livsväg. Meningsfullhet och skapande är centralt i boende och arbete. Empatisk tålamod och aktning för den enskildes liv är ett stöd för individer att växa.

Helheten
Att vara i ett sammanhang där man känner sig hemma ger stöd och glädje över att vara den man är. En sund gemenskap skapar förutsättning för utveckling. Samvaro ger även utmaningar som värdefulla för ett livslångt lärande.
Människan samverkar med omgivningen. Tillgång till ett kvalitativt landskap och boende, näring, levnadsrytmer och kultur som en helhet ger livskvalitet och stöd att utvecklas.

 

Länkar

VÄRNA | ILG | FUB | RBU |

Antroposofi.info | autism.se | autismforum.se | autismvdb.se