Boende

InteriörÅbykulle är en plats för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och stora omvårdnadsbehov. Åbykulle riktar sig till personer med stort stödbehov och utmanande beteende. Bostäderna är uppbyggda i små enheter som är anpassade till det individuella behovet.

Miljön utformas sa att den inger trygghet och erbjuder goda utvecklingsmöjligheter för den enskilde.
Boendet utformas med betoning på ett socialt liv med en aktiv fritid och fokus på den enskildes integritet och möjlighet att kunna anpassa kontaktytan. Tillgång till natur och möjlighet att begränsa intryck från omgivningen ingår i arbetssättet.
Åbykulle lägger vikt vid att tillhandahålla en enhetlig livssituation på den enskildes villkor. Centrala element är trevnad, förutsägbarhet, meningsfullhet och stöd att utveckla en individuell livsväg ur egna förutsättningar. Inriktningen är att stödja den enskilde att ha ett gott liv med en integrering i samhället på egna premisser.

Åbykulle har tillstånd från IVO att bedriva verksamhet, bostad med särskild service för vuxna från 18 år och uppåt enligt 9 § 9 LSS.