Boende

InteriörÅbykulle är en plats för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och stora omvårdnadsbehov. Åbykulle riktar sig till personer med stort stödbehov och utmanande beteende. Bostäderna är uppbyggda i små enheter som är anpassade till det individuella behovet.

Miljön utformas sa att den inger trygghet och erbjuder goda utvecklingsmöjligheter för den enskilde.
Boendet utformas med betoning på ett socialt liv med en aktiv fritid och fokus på den enskildes integritet och möjlighet att kunna anpassa kontaktytan. Tillgång till natur och möjlighet att begränsa intryck från omgivningen ingår i arbetssättet.
Åbykulle lägger vikt vid att tillhandahålla en enhetlig livssituation på den enskildes villkor. Centrala element är trevnad, förutsägbarhet, meningsfullhet och stöd att utveckla en individuell livsväg ur egna förutsättningar. Inriktningen är att stödja den enskilde att ha ett gott liv med en integrering i samhället på egna premisser.

Hälsa
Verksamheten samarbetar med Vidarkliniken, habiliteringen och specialistteam inom området. Terapiinsatser sker i samråd med läkare och habilitering.

Miljö
Åbykulle verkar för en hållbar utveckling och har ett kretsloppsorienterat återvinningssystem med källsortering.
All elförbrukning kommer från vindkraftverk och är anpassad för en effektiv energiförvaltning genom värmepumpar och energieffektiv utrustning.
Fordonsparken består av miljöbilar.

 

Skälbykulle

Skälbykulle

Skälbykulle är Åbykulles första gruppbostad den togs i bruk 2003. Gruppbostaden ligger på Åby i Hölö och har 3 lägenheter. Boendet riktar sig till personer med stort stödbehov och utmanande beteende. Huset har ett vackert läge med en stor tomt och utsikt över Kyrksjön och Hölö kyrka. Havsbad och båtklubb finns på promenadavstånd och området har goda fritidsmöjligheter.

Skälby

Skälby framsidaSkälby gruppbostad ligger på Åby i närheten av Skälbykulle och togs i bruk 2005. Huset har 2 lägenheter för personer med behov av mycket stöd och begränsad mängd intryck.Boendet riktar sig till personer med stort stödbehov och utmanande beteende. Gruppboendet är anpassat till individer som behöver en liten enhet. Gruppbostaden har en fin trädgård med fruktträd och kryddland. I omgivningen ligger vackra strövområden med badplats och båtklubb

Skillebyhage

hagenSkillebyhage gruppbostad har 4 lägenheter och blev klar 2006. Skillebyhage är byggt för personer med stora fysiska stödbehov. Skillebyhage har stor trädgård med inbjudande lummig miljö.

paint hagenVarje lägenhet har en egen uteplats med plats för odling och relax. I närheten finns tillgång till den sörmländska naturen med strövområden, insjöar och Östersjön. Området erbjuder riklig tillgång till fritidsaktiviteter såsom ridning, bad, evenemang mm. Boendet har eget fordon för alla persontransporter. Avstånd till Stockholm är 60 km. Busshållplats finns utanför boendet.

Olofsväg

Olofsväg

Olofsväg gruppbostaden har 3 lägenheter och togs i bruk 2008. Gruppbostaden ligger i en lugn återvändsgränd inne i Hölö samhälle med närhet till butik, post, pizzeria och kommunala transporter. Boendet riktar sig till personer med stort stödbehov och utmanande beteende. Gruppboendet är anpassat till individer som behöver en liten enhet. Utrymmen är generösa i en trygg miljö och möjlighet att begränsa mängden intryck . Personalen arbetar i små team kring varje brukare och samma personal följer brukaren hela dagen för att minimera stress vid byten. I närheten finns tillgång till den sörmländska naturen med strövområden, insjöar och Östersjön. Området erbjuder riklig tillgång till fritidsaktiviteter såsom ridning, bad, evenemang mm. Boendet har eget fordon för alla persontransporter. Avstånd till Stockholm är 60 km. Busshållplats finns utanför boendet.

Hölögården

Hölögården är Åbykulles senaste gruppbostad och togs i bruk hösten 2016. Boendet riktar sig till personer med stort stödbehov och utmanande beteende. Gruppboendet är anpassat till individer som behöver en liten enhet. Utrymmen är generösa i en trygg miljö och möjlighet att begränsa mängden intryck. Gruppbostaden har 3 lägenheter och ligger centralt i Hölö samhälle med närhet till butik, post, pizzeria och kommunala transporter. Personalen arbetar i små team kring varje brukare och samma personal följer brukaren hela dagen för att minimera stress vid byten.