Daglig verksamhet

Välkommen till Åbykulles dagliga verksamhet Valåker.

Daglig verksamhet

Daglig verksamhet

Den daglig verksamheten är anpassad för personer med stor känslighet och behov av individuella lösningar.  Verksamheten har stora utrymmen, individuella arbetsrum, verkstäder och aktivitetstorg för brukare med särskilda behov, varierande arbetsförmåga och dagsform.

Valåker daglig verksamhet är lantligt placerat i närheten av Hölö Kyrka med tillgång till sörmländsk natur. Transporter till och från arbetet sker med verksamhetens fordon och avståndet till boendet är mindre än 10 minuter med bil. Avståndet till Stockholm är 60 km. Busshållplats finns vid verksamheten.

Skapar pärlor...

Skapar pärlor..

I den dagliga verksamheten utvecklar vi anpassade arbetsuppgifter där individen ur sina förutsättningar kan utföra ett kvalitativt arbete. Det är viktigt för den enskilde att ha meningsfulla arbetsuppgifter och aktiviteter. Den dagliga verksamheten byggs upp på en enskildes villkor och inriktningen mot samhällslivet kan ske metodiskt över tid. Verksamheten bygger på kontinuitet och långsiktighet med intentionen att individen skall kunna utveckla en yrkesidentitet som stärker självkänslan.

Valåker erbjuder individanpassade arbetsstationer, där finns målarrum, snickerirum, musikrum, samlingsrum och vävstuga. Det finns i anslutning till arbetsstationerna individanpassade vilo/arbetsrum.

Ved hantering

Vedhantering

Valåker erbjuder även flera arbetsplatser utomhus, en av arbetsplatserna är vedhantering.